Trollgårdens förskola

Småskaligt, tryggt och personligt

Inflytande och delaktighet

Föräldrar

Som förälder på Trollgårdens förskola har du stort inflytande över ditt barns vardag på förskolan och får vara delaktig i verksamheten. Föräldrar och pedagoger på Trollgården har en kontinuerlig och öppen dialog. Föräldrar är alltid välkomna med tankar, idéer och synpunkter på verksamheten och tillsammans skapar vi ömsesidighet och förstående mellan föräldrar och pedagoger. Föräldrainflytande och föräldradelaktighet är viktiga byggstenar i relationen mellan hem och förskola.

Som en del av kooperativet är du med på medlemsmöten, arbetsdagar och under någon period av ditt barns vistelse på Trollgården, arbetar du i styrelsen. Du får vara delaktig i beslut som rör kooperativet och verksamheten genom medlemsmöten som hålls en kväll varannan månad. Du får också vara delaktig i verksamheten genom att tillhöra en arbetsgrupp. Gruppen väljer du efter intresse. Det finns bl.a utomhusgrupp, innomhusgrupp, marknadsföring och barngrupp. Varje arbetsgrupp har en egen mapp på förskolan och en gruppsamordnare. Inom- och utomhusgruppen har uppgifter som rör inom- och utomhusmiljön och det kan antingen vara pedagogerna som tycker att något behöver åtgärdas eller att de i gruppen kommer överrens om att något behöver åtgärdas. Man kommer överrens om vilka som gör det och ett slutdatum för uppgiften. Det kan vara t.ex. sätta upp en hylla, klippa buskar o.s.v. De som vill och har möjlighet att vara med i barngruppen får vara med i verksamheten i mån av tid om det t.ex. är någon utflykt eller en planerad semester när det behövs en extra vuxen. (Vi har alltså ingen allmän föräldraplikt längre!) Alla uppgifter görs när man har tid och man kan själv skriva upp sig på de uppgifter man vill göra. Arbetsuppgifter delas också ut på medlemsmöten, eftersom det är ett bra tillfälle att få överblick och stämma av vad som behöver göras. Vi har utformat detta system för att vi vill vara ett kooperativ som passar de flesta oavsett arbetstider och livssituation där flexibiletet och intresse ska styra delaktigheten.

 /hander.jpg

Barn

Vårt mål är att utforma verksamheten med barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter som grund. Vi vill låta barnen ha inflytande och medverka vid utveckling av verksamheten. Barnen får vara med och planera sin dag/vecka. Det finns utrymme för spontana diskussioner och experiment. Om ett barn frågar "Hur växer en potatis?", så kan vi samma dag gå ut och plantera potatis i pallkragarna om det är rätt säsong. Våra projektarbeten styrs utifrån barnens intresse och fascination. Vad vi fördjupar oss i och arbetar med samt miljön på förskolan, är föränderlig utifrån barnen. För att tidigt lära sig demokratiska värderingar och metoder, är det viktigt att barnen känner att deras åsikter spelar roll och att de har möjlighet att påverka sin vardag.

Detta arbetar vi med genom att barnens tankar och idéer uppmuntras och tas tillvara av oss pedagoger. Vi har en miljö som är anpassad för varje barns förutsättningar och behov och mljön utformas så att barnen har många olika valmöjligheter. Material finns tillgängligt i verksamheten och vi arbetar med barnens eget intresse som en drivkraft i vardagen på förskolan och i arbetet med tema. Vi har tillfällen med samråd, för att på så sätt tydliggöra barnens inflytande i verksamheten. Samrådens innehåll hämtas utifrån barnens intressen och erfarenheter. 

Vi arbetar med barnen i mindre grupper under vissa delar av dagen för att alla barn ska komma till tals och känna sig delaktiga och sedda. Vi arbetar både med åldersindelade grupper och åldersintegrerade grupper, beroende på vad vi arbetar med för tillfället och för att barnen båda ska kunna lära av varandra och bli utmanade efter sin ålder.

 

 

Välkommen

Trollgårdens förskola

Årsundavägen 960

81022 Årsunda

Tel: 026-291064

trollgarden@hos.sandnet.se

Förskolechef Malin Öhlander

/gron-flagg.jpg

Links

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)